Dane komitetu

KWW Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa
ul. Transportowców 24B
02-858 Warszawa
NIP 951-23-83-026
REGON 147396538

Numer rachunku: 42 1930 1419 2300 0348 8410 0001

Zgodnie z art. 132 Kodeksu Wyborczego środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tytule przelewu prosimy o podawanie imienia i nazwiska kandydata, którego dotyczy wpłata.