Konsultacje w sprawie rozwoju infrastruktury

Ostatnio na Ursynowie miało miejsce wiele gorących dyskusji dotyczących planowanych lub wdrożonych zmian organizacji ruchu na dzielnicowych drogach. Prezentowanie przez różne grupy mieszkańców odmiennych, często sprzecznych wizji rozwoju, prowadziło do powstawania konfliktów społecznych i napięć. Każda z grup powoływała się przy tym na rzekome szerokie poparcie społeczne dla prezentowanej przez siebie wizji.

Z tego względu w ramach budżetu partycypacyjnego zaproponowaliśmy przeprowadzenie profesjonalnych konsultacji społecznych, które pozwolą zbadać faktyczne zdanie mieszkańców Ursynowa oraz wypracować spójną i kompromisową wizję rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że zmiany są niezbędne, bo ursynowskie ulice wciąż są niebezpieczne. Jednak zamiast siłowego narzucania dyskusyjnych rozwiązań (takich jak np. zwężanie ulic), ostateczne plany powinny uwzględnić potrzeby wszystkich uczestników ruchu: kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

Niestety Urząd Dzielnicy z niezrozumiałych powodów postanowił negatywnie zweryfikować zgłoszony przez nas projekt. Czyżby z obawy przed tym, że zdanie mieszkańców może się okazać inne od „jedynych i słusznych” pomysłów władz? Nie poddajemy się jednak, bo uważamy, że konsultacje są bardzo potrzebne. Z tego względu rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów mieszkańców pod stosownym wnioskiem, który – po uzyskaniu wymaganego prawem poparcia – złożymy na ręce Burmistrza Dzielnicy.

Napisano w Aktualności