List do bezpartyjnych samorządowców

Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa (IMU) jest jedną z kilku organizacji biorących udział w aktywności samorządowej naszej Dzielnicy. Uważamy, że samorząd nie powinien być partyjny. Partie polityczne podporządkowane są wąskiemu kierownictwu, dla którego najważniejsza jest realizacja ogólnopolskich celów politycznych. Te z kolei rzadko są zbieżne z lokalnym dobrem wspólnoty samorządowej.

Niestety ordynacja wyborcza preferuje duże ugrupowania polityczne, zarówno w wymiarze czysto arytmetycznym jak i finansowym (m.in. dotacje dla partii, finansowanie biur poselskich, itp.).

Chcemy wspólnie z Wami przeciwstawić się tej partyjnej dominacji. Proponujemy, aby najaktywniejsze organizacje społeczne na Ursynowie stworzyły jeden komitet wyborczy. Wiemy, że wiele tematów dzieli poszczególnych działaczy, czy całe organizacje. Wiemy, że szczegółowe programy wyborcze się różnią. Łączy nas jednak wartość nadrzędna – wszystkie te organizacje są ugrupowaniami lokalnymi i nie są sterowane z zewnątrz. Powstały oddolnie i chcą działać na rzecz Ursynowa i jego mieszkańców.

Musimy pamiętać, że to właśnie system partyjny wmówił nam, iż w ramach jednej listy wyborczej obowiązkiem jest całkowite posłuszeństwo i w efekcie jednomyślność. To nieprawda! Pozwólmy mieszkańcom wybrać konkretnych ludzi, a nie szyldy. Nie musimy zgadzać się we wszystkim, niech wyborcy zdecydują, które konkretne postulaty i którzy kandydaci znajdą się w przyszłej Radzie Dzielnicy. Ważne, że łączy nas wspólny cel – troska o Ursynów i wyrwanie samorządu z rąk partyjnych szefów.

IMU jest w gotowe zaproponować szczegółowy algorytm, który umożliwiłby współpracę wszystkich ugrupowań i stanowił podstawę do stworzenia wspólnych list wyborczych. Jako zasadę chcielibyśmy przyjąć równość szans wszystkich podmiotów biorących udział w takim komitecie wyborczym. Zapraszamy aktywne stowarzyszenia i działaczy lokalnych do stworzenia jednego, bezpartyjnego komitetu wyborczego. W jedności jest siła! A zdrowa, pozytywna konkurencja programów wyborczych pozwoli mieszkańcom wybrać tych, którzy najbardziej im odpowiadają. Arytmetyka wyborcza tylko w ten sposób pozwala nam przeciwstawić się całkowitemu zawłaszczeniu samorządu przez partie.

Zapraszamy Was wszystkich do udziału w konferencji bezpartyjnych samorządowców Warszawy w dniu 18 listopada. To spotkanie będzie idealną okazją dla ursynowskich organizacji lokalnych do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłej współpracy. Wierzymy, że razem możemy więcej.

Zarząd Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa

Napisano w Aktualności