Oświadczenie ws. głosowania nad wygaszeniem mandatu

Jako mieszkańcy Ursynowa w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy długotrwałą dyskusję nad sprawą konfliktu interesów zarzucanego radnemu Piotrowi Karczewskiemu, który pełni zarazem funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. Choć wiele na ten temat napisano oraz powiedziano, w naszym odczuciu każda kolejna informacja tylko potęgowała niejasności w tej sprawie. Sytuację, w której fragment gruntu pod bazarkiem niespodziewanie zmienia właściciela na mocy decyzji administracyjnej, w dodatku działającej z datą wsteczną o prawie dwie dekady, ciężko uznać za klarowną i jednoznaczną.

W związku z tymi wątpliwościami mamy poczucie, iż nie jesteśmy władni do rzetelnej oceny prawnej tej sytuacji. Nieprzypadkowo w Polsce, tak jak w każdym demokratycznym państwie, władzę sądowniczą charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu, co wynika ze złożoności materii prawnej i niezbędnego poziomu kompetencji do zajmowania się nią. Mając to wszystko na uwadze nie możemy poprzeć rzeczonego wniosku, nie przesądzając jednocześnie o tym czy jest on uzasadniony czy też nie. Mamy nadzieję, że – jeśli zajdzie taka konieczność – kompetentne organy władzy sądowniczej wyjaśnią wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Pragniemy też wyrazić ubolewanie, że cała sprawa została wykorzystana do politycznej dyskusji, która w żaden sposób nie przybliża nas do rozwiązania podstawowego problemu, czyli przenosin Bazarku „Na Dołku” na czas budowy POW. To właśnie tego oczekują od nas mieszkańcy, dlatego apelujemy do wszystkich stron tej debaty, a w szczególności do władz dzielnicy oraz miasta o skupienie się na tej sprawie. Spory prawne zostawmy prawnikom, my natomiast – jako ursynowscy radni oraz społecznicy – powinniśmy całą naszą energię poświęcić na rozwiązywanie problemów mieszkańców Ursynowa.

Napisano w Aktualności