Ursynów rok po wyborach samorządowych

Przed wyborami samorządowymi przedstawiliśmy mieszkańcom nasz program, uchwalony przez członków naszego Stowarzyszenia, który konsekwentnie realizujemy. 16 listopada 2014 r. co ósmy mieszkaniec naszej dzielnicy wybrał Inicjatywę Mieszkańców Ursynowa. Dzięki Wam mamy swoich radnych. Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa zawarła wówczas koalicję, w wyniku której powołano Zarząd Dzielnicy z udziałem naszych przedstawicieli.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju Ursynowa! Czekamy na Wasz kontakt za pośrednictwem naszego fanpage lub maila.

Antoni Pomianowski – Prezes Zarządu IMU
Michał Zenka – Wiceprezes Zarządu IMU
Wojciech Matyjasiak – Skarbnik IMU
Piotr Wajszczuk – radny IMU

oswiadczenie

Napisano w Aktualności