Walne Zebranie SMB Imielin

Wszystkich członków SMB Imielin gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, które odbędzie się 9 marca o godz. 18:00 w hali sportowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Porządek obrad przewiduje m.in. wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej spółdzielni, w których startuje kandydat Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa Maciej Mackiewicz. Popieramy jego kandydaturę i liczymy na Państwa przybycie oraz oddane głosy. Poniżej przedstawiamy krótką notkę na temat kandydata:

Maciej Jan Mackiewicz – kandydat na członka Rady Nadzorczej SMB Imielin; 38 lat, bezpartyjny, magister ekonomii, przedsiębiorca i społecznik; honorowy krwiodawca, na co dzień pracownik pogotowia ratunkowego w Służbie Krwi; mieszka na Ursynowie od 1980r.: żonaty, syn Wiktor, żona Katarzyna.

Pomysłodawca i założyciel Ruchu Społecznego „Ursynów to LUBIĘ” (www.ursynowtolubie.pl) – ruchu kreującego społeczne inicjatywy oraz wspierającego dobre wzorce w naszej Dzielnicy. Pełni także funkcję koordynatora regionalnego Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa na obszarze Imielina. Twórca wielu społecznych kampanii internetowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i czystości w miejscach zamieszkania. W ramach Ruchu Społecznego propaguje stworzenie nowych miejsc parkingowych, bezpiecznej i przyjaznej infrastruktury drogowej dla pieszych, rowerzystów, biegaczy oraz kierowców. Przedstawił Burmistrzowi i Prezesowi SMB Imielin konkretne projekty poprawiające bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania na Ursynowie.

Przykładem mogą być:

  • Zaproponowane przez kandydata rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc na terenach sąsiadujących z obecnymi parkingami oraz nowe przedstawione w projekcie lokalizacje umieszczone na zewnątrz tzw. Kwadratów. Przedstawione rozwiązania nie spowodują konieczności wprowadzania samochodów w głąb osiedli.
  • Akcja „Ursynów przykładem świeci” – czyli odblaskowe znaki drogowe D-6 na wszystkich przejściach dla pieszych uznanych za mało widoczne oraz przy szkołach i przedszkolach.

Z sukcesem wspiera najmłodszych mieszkańców, młodzież oraz naszych seniorów. Kategorycznie przeciwstawia się zamykaniu placów zabaw i skwerów, opowiadając się za tworzeniem wewnątrz osiedli zielonych miejsc (wolnych od samochodów), wyposażonych w ławki, gdzie zarówno osoby starsze jak i spacerujący z dziećmi rodzice mogliby odpocząć i czuć się w pełni bezpieczni. Przykładem jest tu protest zgłoszony przez kandydata dotyczący odstąpienia od likwidacji placu zabaw przy ul. Amundsena 1. To właśnie dzięki wspólnemu podjęciu rozmów kandydata i Zarządu SMB Imielin udało się zażegnać spór doprowadzając do korzystnego dla mieszkańców rozwiązania.

Energiczny profesjonalista z udokumentowanym doświadczeniem, przygotowany do skutecznego rozwiązywania problemów, ze znajomością i poszanowaniem prawa, zasad podziału kompetencji, efektywnej organizacji i sprawnego zarządzania – nastawionych na współdziałanie zainteresowanych w sprawie stron. Mandat członka RN SMB Imielin chce wypełniać z poszanowaniem zasad demokracji i woli członków, których stanowisko jest wyrażane poprzez mocujące przedstawiciela wyniki głosowań podczas Walnych Zgromadzeń Spółdzielni.

Napisano w Aktualności