#WybierzBurmistrza

Apelujemy do wszystkich komitetów wyborczych startujących do Rady Dzielnicy Ursynów o przedstawienie swojego kandydata na burmistrza dzielnicy. Popieramy demokratyczny wybór burmistrza przez wszystkich mieszkańców dzielnicy. Ponad sto tysięcy mieszkańców Ursynowa nie może zadecydować o tym, kto będzie rządził dzielnicą, podczas gdy nawet w niewielkich gminach burmistrz jest wybierany bezpośrednio. Dopóki stan ten nie ulegnie zmianie uważamy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć kogo proponuje każde ugrupowanie. Uniemożliwi to sytuacje przywożenia burmistrza „w teczce” z innej części miasta, albo przyznawanie tego stanowiska w ramach politycznych targów.

Naszym kandydatem jest Wojciech Matyjasiak – urodzony Warszawiak, ekonomista, absolwent SGH i mieszkaniec Ursynowa od 34 lat. Od 1991 r. działał w Ursynowsko-Natolińskim Komitecie Obywatelskim „Solidarność”, a w latach 1992-1194 był radnym Rady Dzielnicy Gminy Warszawa-Mokotów oraz radny Rady m.st. Warszawy. Od ponad 30 lat jest członkiem Społecznego Komitetu Budowy Metra, a w latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Ursynów. Jest to doświadczony samorządowiec, doskonale znający specyfikę naszej dzielnicy jak i sposób funkcjonowania urzędu dzielnicy.

Rozpoczynamy akcję #WybierzBurmistrza!

Napisano w Aktualności