Regulamin przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Surowieckiego 12A lok. 30 zarejestrowana w KRS pod nr. 0000663399, REGON 366569877, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  2. Podanie danych jest dobrowolne (tj. odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę), ale niezbędne w celu podpisania petycji oraz przekazywania informacji na temat działaniach planowanych lub prowadzonych przez  Stowarzyszenie, oraz o innych sprawach ważnych dla społeczności Ursynowa i Warszawy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów informacyjnych Stowarzyszenia i będą wykorzystywane do przesyłania informacji drogą mailową. Stowarzyszenie nie będzie przesyłało ofert handlowych, reklam, materiałów komercyjnych, itp.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem danych przekazanych przy podpisywaniu petycji stworzonej przez Stowarzyszenie, które zostaną przekazane bezpośrednio adresatowi petycji, określonemu w jej treści.
  5. Dane osobowe są przetwarzane będą przez okres działalności Stowarzyszenia, jednak nie dłużej, niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. Wszelkie żądania w tym zakresie należy przesyłać na adres prywatnosc[at]imu.waw.pl
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.