Maciej Jan Mackiewicz

Bezpartyjny, magister ekonomii,  przedsiębiorca, społecznik, honorowy krwiodawca – współzałożyciel i członek zarządu klubu HDK PCK „Krewki Ursynów”, członek zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa a na co dzień pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Kandydat na radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, lat 42, żonaty, syn Wiktor, żona Katarzyna.

Pomysłodawca i założyciel Ruchu Społecznego „Ursynów to LUBIĘ” (www.ursynowtolubie.pl) kreującego i wspierającego dobre wzorce i inicjatywy w naszej Dzielnicy. Twórca wielu kampanii społecznych min. „Patriotyzm mam we krwi – oddaję krew honorowo” – hasło na 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, „Ursynów przykładem świeci” – odblaski dla ursynowskich uczniów, „Sprzątajmy klocki naszych milusińskich” – psie kupy, „Karawan z trumną na KEN” – jedź wolniej…

Propaguje i z sukcesem doprowadza do tworzenia nowych miejsc parkingowych na obrzeżach osiedli opowiadając się za pozostawieniem wewnątrz enklaw miejsc zielonych (wolnych od samochodów), wyposażonych w ławki gdzie zarówno osoby starsze jak też spacerujący z dziećmi rodzice mogliby odpocząć i czuć się bezpiecznie.

Przedstawia Burmistrzowi i Prezesowi SMB Imielin konkretne projekty poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia na Ursynowie. Wspiera również mieszkańców SM Wyżyny aktywnie uczestnicząc w konsultacjach społecznych, wspólnie szukając dobrych i mądrych kompromisów.

Stanowczo opowiada się za montażem filtrów podczas budowy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Popiera młodzież w dążeniach do dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych na Ursynowie. Jest za tworzeniem bezpiecznej infrastruktury drogowej dla wszystkich uczestników ruchu.