Michał Lenarczyk

Swoje pierwsze kroki w życiu stawiałem na Zielonym Ursynowie. Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej oraz spędziem swoje dzieciństwo. Ukończyłem LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Ursynów był zawsze moim domem. Dzisiaj jestem przedsiębiorcą i na codzień zajmuję się obsługą kamer filmowych. Poczucie piękna sprawia, że chcę aby moje sąsiedztwo stawało się coraz bardziej estetyczne i przyjazne dla ludzi.

Moje priorytety:

  • Zadbanie o estetykę przestrzeni publicznej
  • Zielony Ursynów przyjazny dla rowerzystów
  • Zagospodarowanie lasu kabackiego w kierunku lepszego wykorzystania do celów rekreacyjno-sportowych
  • Integracja mieszkańców dzięki imprezom kulturalnym (kino letnie)
  • Urbanizacja terenów na których znajdują się obecnie nieużytki rolne w celu wykorzystania pod budownictwo domów jednorodzinnych.