Michalina Jaczewska

Michalina Jaczewska
Żona, mama dwóch córek, architekt krajobrazu, działaczka społeczna.

Urodziłam się z Warszawie i całe życie mieszkam na Ursynowie. Skończyłam tu liceum (Kamińskiego) i studia na SGGW. Znam dobrze dzielnicę, identyfikuję się z nią. Znam potrzeby mieszkańców chciałabym tę wiedzę wykorzystać by jeszcze aktywniej dbać o naszą małą ojczyznę.

Ze względu na wykształcenie kwestie ochrony środowiska, dbałości o ład przestrzenny i poprawy komfortu życia mieszkańców to dla mnie priorytety. Uważam, że nasze otoczenie ma ogromny wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie.

Kandyduję na radną bo wierzę, moje zaangażowanie i dotychczasowe doświadczenie będą cennym wkładem w działaniach związanych z dbałością o zieleń, bezpieczeństwem mieszkańców, integracją społeczności oraz wspieraniem różnorodności. Wspólnie możemy więcej.

Prywatnie interesuję się zrównoważonym rozwojem, psychologią, kulturą, kulinariami, a dużo podróżując poznaję ludzi i miejsca. Uczę się  każdego dnia i nie boję się wyzwań.

Wierzę mocno w siłę małych zmian i prostych gestów: nie używam plastikowych jednorazówek, noszę ze sobą kubek i łyżkę. Zbieram nakrętki, organizuję zbiórki dla potrzebujących mam i dzieci, długo współpracowałam z Fundacją wspierającą rozwój dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sąsiedzi mówią, że jestem życzliwa, otwarta i aktywna. Zaangażowałam się, gdyż chcę mieć realny wpływ na moje najbliższe otoczenie, gdzie wraz z mężem wychowujemy dwie córeczki. To między innymi dla nich, a także dla wszystkich naszych pociech:

  • przez ponad dwa lata z grupą mieszkańców naszego osiedla prowadziłam zwieńczoną sukcesem walkę o Plac Wielkiej Przygody na osiedlu Stokłosy – udało nam się doprowadzić do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obecnie pracujemy nad utworzeniem w tym miejscu parku, z którego będą korzystać mieszkańcy całej dzielnicy,
  • brałam i będę brała czynny udział w kilku edycjach Budżetów Partycypacyjnych – utworzenie skweru „Słoneczny Jar”, budowa tężni „Maciejka” w Parku Jana Pawła II, skweru z projektu „Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody”, „Sto drzew i sto krzewów dla osiedla Sto-kłosy”, pomagałam przy projekcie „Łączymy Parki”
  • aktywnie uczestniczę w pracach Spółdzielni Mieszkaniowej „Stokłosy”
  • opiniowałam renowację i modernizację placów zabaw SBM „Stokłosy”
  • dążę do uregulowania sytuacji gruntów
  • włączam się w walkę o utworzenie oddziału pediatrycznego w planowanym Szpitalu Południowym
  • wspieram inicjatywy stowarzyszenia IMU, w tym budowę filtrów nad Południową Obwodnicą Warszawy

Uwielbiam Ursynów i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej!

Sąsiadka z ulicy Stokłosy

www.michalinajaczewska.pl