Mirosław Kilijańczyk

Bezpartyjny, społecznik, artysta – absolwent Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca akademicki fotografii, fotograf oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Mieszkaniec Ursynowa od 36 lat. Koordynator międzynarodowych i lokalnych edukacyjnych działań twórczych młodzieży. Autor kroniki fotograficznej „Órsynuf – portret nieznany” –  prezentującej życie mieszkańców Ursynowa

Chce chronić zieloną przestrzeń dzielnicy przed zabudową, dostosować infrastrukturę tak aby umożliwić wypoczynek dzieciom , osobom starszym a także niepełnosprawnym.

Popiera dalszą rozbudowę bezpiecznych ścieżek rowerowych połączonych w spójną infrastrukturę. Pragnie dostosować przestrzeń Ursynowa do potrzeb seniorów i młodych rodziców poprzez znoszenie barier architektonicznych. Priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo – chce wspierać działania prewencyjne wśród młodzieży szkolnej, profilaktykę bezpiecznych zachowań w ruchu pieszym

Priorytety

  • Rozbudowa bezpiecznych ścieżek rowerowych w spójną sieć
  • Poprawa estetyki naszej dzielnicy
  • Pomoc osobom wykluczonym z powodów ekonomicznych
  • Profilaktyka bezpiecznych zachowań w ruchu pieszym
  • Znoszenie barier architektonicznych