Kontakt

Mail:kontakt@imu.waw.pl

Facebook: fb.com/InicjatywaUrsynow

Adres korespondencyjny: ul. Bekasów 6, 02-803 Warszawa

Numer konta: 67 1870 1045 2078 1079 5517 0001

Dane rejestrowe:
Adres: ul. W. Surowieckiego 12A/30, 02-785 Warszawa
Numer KRS: 
0000663399
REGON: 366569877
NIP: 951-24-29-805

Inicjatywa Mieszkańców Warszawy: www.inicjatywa.waw.pl