Konsultacje ws. Psiej Górki

Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w swoim stanowisku z dnia 3.12.2015 r. zdecydowała o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek u podnóża tzw. „Psiej Górki”, od strony ulicy Wesołej. Chcemy zebrać opinie mieszkańców i przedstawić je radnym, którzy będą podejmowali decyzje dotyczące przyszłości tego terenu. Dlatego zapraszamy do udziału w poniższej ankiecie.

Dzialka Psia GorkaLokalizacja omawianej działki (kliknij aby powiększyć)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb informacyjnych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Feliksa Pancera 5 lok. 30, KRS 0000452853, REGON 146592473, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.).