Antoni Pomianowski

Wiceburmistrz Ursynowa od 2017 roku, Warszawiak od urodzenia, na Ursynowie spędził większość życia. Ukończył XXVII LO im. T. Czackiego oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także informatykę na SGGW. Przez lata, jako przedsiębiorca, zajmował się animacją kultury. Pracował także w instytucjach międzynarodowych, w tym w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od lat aktywnie działa społecznie na Ursynowie, jest prezesem i współzałożycielem Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa. Jako wiceburmistrz zajmuje się sportem, sprawami społecznymi oraz regulacją gruntów.