Maria Pomianowska

Doktor habilitowana sztuk muzycznych, multi-instrumentalistka, wokalistka, kompozytorka i pedagog. Adiunkt w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dyrektor międzynarodowego festiwalu Skrzyżowanie Kultur.

Podczas pięcioletniego pobytu w Japonii (1997-2002) artystka prezentowała w największych salach koncertowych polską muzykę ludową i klasyczną. Zrekonstruowane instrumenty oraz mazowieckie pieśni i melodie wielokrotnie prezentowane były na dworze cesarskim Japonii. Wydała 23 autorskie płyty, wiele z nich otrzymało międzynarodowe nagrody m.in. entuzjastycznie przyjęty przez krytykę album „Chopin na 5 kontynentach”. Za działalność na rzecz rozwoju kultury otrzymała szereg nagród i odznaczeń, m.in. medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”, Srebryny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, medal Za zasługi dla m.st. Warszawy oraz Nagrodę im C.K. Norwida w dziedzinie muzyki.

Chce rozwijać kulturę na Ursynowie, ze szczególnym uwzględnieniem programów dedykowanych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów w nowobudowanym Domu Kultury koło Urzędu Dzielnicy. Chce także położyć nacisk na edukację kulturalną najmłodszych, aby ursynowscy uczniowie mieli dostęp do rozmaitych zajęć artystycznych rozwijających kreatywność i pozwalających im odkryć potencjalne pasje.