Michał Zenka

„Bliźniak” Ursynowa, urodzony 7 stycznia 1977 r., w dniu, gdy tu oddawano pierwsze klucze do mieszkań. Pracuje w administracji, interesuje się historią i gospodarką, pracuje społecznie (m.in. 3 lata w dzielnicowym Zespole d/s Budżetu Partycypacyjnego) ale i w pełnej energii i sąsiedzkiej determinacji, grupie broniącej Placu Wielkiej Przygody przed deweloperską zabudową. Uczestniczy regularnie w zbiórkach charytatywnych. Doradza w serii artykułów prasowych. Pisze o świadczeniach społecznych, kwestiach samorządowych, toksycznych kredytach na łamach gazet „Południe” i „Passa”. Współzakładał kilka stowarzyszeń, m.in ogólnopolskie: Stop Bankowemu Bezprawiu (pomoc klientom instytucji finansowych), lokalne: Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa, którym współkieruje jako wiceprezes, fundację SąSiatki i SąSieci (aktywizacja i budowa relacji). Wspiera wszelkie aktywności oddolne.