Ratujmy pracowników EKON

Sz. P. Jean Michel-Kaleta
Prezes zarządu SITA Polska Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,
w związku z informacją o przedłużaniu się rozmów między stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” a firmą SITA Polska Sp. z o.o. stanowczo domagam się zaproponowania rozwiązania, które pozwoli zapobiec utracie pracy przez niepełnosprawnych pracowników stowarzyszenia. Jako płatnik opłaty za wywóz śmieci w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy jestem klientem firmy SITA Polska i oczekuję, że spółka będzie szanowała zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dla osób niepełnosprawnych umysłowo praca w stowarzyszeniu EKON jest nie tylko źródłem utrzymania lecz przede wszystkim rehabilitacją społeczną i zawodową. Utrata zatrudnienia grozi całkowitym społecznym wykluczeniem tych osób. Liczę, że spółka SITA Polska wykaże się odpowiednią wrażliwością i wypełni element zadeklarowanej przez siebie misji, jakim jest „łączenie wyzwań środowiskowych, uwarunkowań ekonomicznych i aspektów społecznych.”